EGERIA magazine

La portada que es presentarà nombre rere nombre té com a objectiu principal els valors de la revista. Es així, que es busca l’atenció d’un públic amb una mirada on aprecia l’estètica, i al mateix temps té uns valors coherents i clars.

Aquesta proposta busca un perfil de client de gamma mitjana-alta, on els seus interessos comuns amb la revista seran: amor per la natura, l’aventura i l’ecologia.

– L’estil de la portada: la portada vol seguir amb la línia de la revista; es buscarà una estètica simple, amb un fi metafòric de la recerca de una vida simple.

– La tipografia i les seves jerarquies: la tipografia de la portada serà la mateixa que la que s’utilitzarà a l’interior: la Montserrat, tipografia lliure Sans Serif, de línies fines, i que dintre de la seva família tipogràfica podrem explotar una gran varietat d’opcions, des de un Thin a una Black.

Les jerarquies es faran amb la gruixa d’aquesta tipografia, però sobretot amb la mida d’aquesta (gran títol de l’article principal i que donarà la temàtica aventurera que es basarà la publicació d’aquell mes).

– El pes compositiu: la fotografia principal es trobarà dintre d’un marc blanc. Dintre d’aquesta s’hi col·locaran els titulars, amb una jerarquia marcada. En la part superior trobarem el nom de la revista, col·locat a l’esquerra, i a la seva dreta, el nombre de la publicació, amb mes i any. Baix de la publicació, el nom de l’editorial.

-L’ús de color: el color vindrà donat per la fotografia, i en alguns casos, la tipografia dels articles que s’hi representen, en consonància amb la fotografia (cercant més l’harmonia que no pas el contrast). La resta de text apareixerà en negre sobre fons blanc.

_ Continuïtat: Així doncs, trobem una composició fàcilment de reconeixer per el lector assidu, i al mateix temps, temptadora per nous lectors amb mateixos valors, amb una estètica cuidada.

Illa Marquès Coll