PAC 5 – Formats Digitals (web i newsletters)

La versió digital que presento de la revista és la versió web d’espcriptori i en versió mòbil, a més del newsletters que arribarà als suscriptoris, com substitució del díptic.

Es mantenen tipografies i colors corporatius que representen la imatge de la revista. A més, el valor de mantenir tot el protagonisme a les imatges és visible en tot els formats.

El disseny minimalista queda reflectit en les versions digitals i continuem amb retícules basades en un únic component, el quadrat. Continúa sent la part esencial de la revista per qualsevol disseny.

Versió web escriptori (portada)

Versió web escriptori (secció)

Versió web escriptori (secció-acció de visualització d’imatges)

Versió web móbil (portada)

Versió web móbil (secció)

Versió newsletters